go site Szczegółowe informacje o możliwościach kontaktu z naszym serwisem

Nazwa

Stanowisko

enter Telefon

follow site Faks

Urząd Miasta LEGNICA

 

(+48)767212199

(+48)767212115

follow site Wydział Informatyki

 

(+48)767212146

(+48)767212115

Koordynacja projektu

go to site Nazwa

enter Stanowisko

Telefon

Faks

Anna Komorek

Dyrektor Wydziału Informatyki

(+48)767212147

 

Tomasz Kaczmarek

Kierownik Referatu Teleinformatyki i Nowoczesnych Technologii /sprawy technicze

(+48)767212148