Przedmiotem projektu LEGMAN – I Etap Budowa Sieci Radiowej jest:

 • projekt sieci radiolinii łączących 3 główne węzły oraz sieci radiowych 90 punktów dostępowych, systemów bezpieczeństwa  i zasilania elektrycznego,
 • budowa, instalacja radiolinii  z niezbędnym sprzętem,
 • opracowanie pełnej dokumentacji powykonawczej,
 • uruchomienie usług elektronicznych dla instytucji publicznych,mieszkańców  i podmiotów gospodarczych.
Cel podstawowy:

 • realizacja usług szerokopasmowych (Internet, sieć MAN i VPN-y) dla instytucji publicznych miasta,
 • centralny system gromadzenia danych dla instytucji miejskich,
 • świadczenia usług VPN, VoIP,
 • wsparcie dla systemu zarządzania ruchem,  monitoringu miejskiego,
 • bezpłatny dostęp do sieci Internet dla mieszkańców i turystów( 90 hot-spotów i 18 telecentrów),
 • miejski portal internetowy dla ok. 50 instytucji publicznych,
 • miejski system bezpiecznej poczty elektronicznej dla ok. 50 instytucji publicznych,
 • serwis www informacji turystycznej,
 • serwis www informacji o podmiotach gospodarczych prowadzących działalność na terenie miasta Legnica,
 • infrastruktura dla projektów: e-rekrutacja do szkół i przedszkoli,
 • infrastruktura dla systemów e-urząd i budżet zadaniowy dla jednostek podległych gminy,
 • infrastruktura do rozwoju systemu informacji przestrzenej GIS, umożliwiająca jego szerokie wykorzystanie przez jednostki gminne ,
 • infrastruktura dla spójnego elektronicznego rejestru zasobów bibliotecznych.
Zastosowania dodatkowe (planowane):

 •  systemy utrzymania i monitoringu miasta (planuje się wykorzystanie wspólnych  masztów radiowych),
 •  system informacji przystankowej,
 •  system kontroli dostępu do obiektów,
 •  system informacji turystycznej,
 •  systemy ostrzegania przed zagrożeniami,
 •  system konsultacji medycznej,
 •  system monitorowania pojazdów użyteczności publiczna,
 •  system pobierania opłat parkingowych,
 •  system zarządzania ruchem (jako uzupełnienie sieci transmisyjnej).
Technologie:

sieć szkieletowa

 •  medium fizyczne - w oparciu o technologię  radiową (radiowe mosty),
 •  standardy transmisji  100Mbps, 2-34 Mbps,
 •  sprzęt aktywny w głównych węzłach - zarządzane przełączniki EthL2/3 o dużej przepustowości,

sieć dostępowa

 • medium fizyczne – w oparciu o technologię, radiową  i miedzianą,
 • standardy transmisji-  radiowe (LMDS, WiMax, WiFi), kablowe Eth100Mbps/1Gbps,
 • punkty dostępowe wyposażone w przełączniki L2/L3 oraz radiowe punkty dostępowe w funkcji  hot-spotów,

sieć końcowa

 •  medium fizyczne – w oparciu technologie radiową i miedzianą,
 •  standardy transmisji – radiowe (LMDS, WiMax, WiFi),  kablowe Eth100Mbps/1Gbps,
 •  urządzenia aktywne – dowolne urządzenia aktywne kompatybilne ze standardami Eth100Mbps/1Gbps,  VoIP.

Sieć opierać się będzie na 3 węzłach głównych połączonych w pierścień. Punkty dostępowe przyłączane będą w topologii gwiazdy. Przewiduje się zainstalowanie urządzeń klasy operatorskiej pracujących w pasmach licencjonowanym 3,4-3,8GHz i/lub 5,2-5,8GHz, 11-38GHz i nielicencjonowanych 2,4-2,5GHz, 5GHz.  Punkty dostępowe pełnią podwójną funkcję: punktów dostępowych dla instytucji i  hot-spotów. Cała sieć opiera się  na własnej infrastrukturze radiowej.

Oprócz budowy infrastruktury sieciowej koncepcja przewiduje:

 • wdrożenie usługi VoIP,
 • uruchomienie 90 publicznych punktów dostępu do Internetu (hot-spoty),
 • uruchomienie klastra na potrzeby świadczenia internetowych usług hostingowych  dla systemu bezpiecznej poczty, jednolitego portalu miejskiego i serwisów tematycznych (informacja turystyczna, informacja o podmiotach gospodarczych inne ),
 • wdrożenie systemu zarządzania siecią: monitoringiem zdarzeń, jakością  usług i pasmem,
 • uruchomienie centralnego firewall-a z systemem antywirusowym i routerów z podłączeniem do szerokopasmowego Internetu,
 • wyposażenie 18 telecentrów w bibliotekach i domach kultury, w stanowiska komputerowe lub kioski internetowe z dostępem do Internetu.

click W kolejnych etapach, będących przedmiotem innych projektów, sieć będzie ewoluować etapowo do sieci w pełni światłowodowej. Część radiowa sieci wykorzystywana w I etapie jako medium podstawowe, docelowo będzie pełnić funkcję publicznego dostępu do sieci oraz  posłuży do podłączenia jednostek, do których doprowadzanie światłowodu jest nieuzasadnione lub nieopłacalne, a jej część szkieletowa wykorzystana będzie do podłączenia sąsiednich gmin.